top of page

כיכר המשחררים 

רמלה

כיכר המשחררים הינו פרוייקט בשיתוף עם עיריית רמלה להנצחת האישים המרכזיים המעורבים בשחרור העיר ונצורים בהיסטוריה המקומית.הפסלים מהווים חלק מפרוייקט אדריכלי וביצוע מתיחת פנים לגן הזיכרון העירוני. 

מטרתו של המתחם- ליצור סמן היסטורי אשר מנציח את ההיסטוריה של העיר בקום המדינה, ומספר לדורות הבאים את המבצע לשחרור העיר וסביבותיה, וזאת באמצעות האישים המונצחים בפסלים -אשר באים להוות מודל לחיקוי עבור בני הנוער ותושבי העיר.

הדמויות פוסלו בסגנון פיגוראטיבי- קלאסי בקנה מידה כפול מגודל טבעי, דבר המקנה להם גוון מונומנטאלי.

kikar-web.jpg
IMG_8322.jpg
DSCN1909.JPG
DSCN1901.JPG
DSCN1903.JPG
DSCN1906.JPG
DSCN1904.JPG
DSCN1889.JPG
DSCN1895.JPG
DSCN1894.JPG
DSCN1898.JPG
DSCN1888.JPG
DSCN1887.JPG
aaaa1.jpg
11111.jpg

אבן חברון.

בסיס הפסל- 180x60x60.

פורטרט- 120x60x60.

bottom of page